Get Adobe Flash player

Még mindig keressük új védőnőnket Győrzámolyra, a második védőnői körzetbe.

Az álláshirdetés az alábbi linken érhető el:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ua7d0us5e1

Tisztelt Lakótársaim! Kedves Győrzámolyiak!

A mai nap (2020. április 10.) tapasztalatai, illetve a Győrben meghozott polgármesteri intézkedés miatt, szükségessé vált a további szigorítás. A meghozott rendelet célja, hogy községünk lakóit a lehető legnagyobb mértékben megvédjük és biztonságba tudjuk. Kérek mindenkit, hogy mutassunk példát, tartsuk be a szabályokat és maradjunk otthon!

A rendelet szövege:

Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesterének

7/2020. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

a húsvéti ünnepek idejére vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Győrzámoly Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Jelen rendelet hatálya Győrzámoly Község közigazgatási területére terjed ki.

2. § Tilos tartózkodni a község játszóterein, a sportpályán és a közterületeken.

3. § Tilos tartózkodni valamennyi folyó, patak és állóvíz medre mellett közvetlenül található gyalogos vagy jármű forgalom számára kiépített úton. A tartózkodási tilalom ezeken a területeken nem vonatkozik a győrzámolyi lakosok horgászati tevékenység érdekében a parthoz való közlekedésére és annak befejezését követően a parttól való távozására, továbbá ezeken a területeken a győrzámolyi lakosok gyalogos és a kerékpáros közlekedésére, a magasabb szintű jogszabályban foglalt előírások betartásával. Más települések lakói számára tilos ezen tevékenységek gyakorlása.

4. § Tilos a húsvéti ünnephez kapcsolódó hagyomány, a locsolkodás megtartása, a nem egy háztartásban élő rokonok, barátok meglátogatása.

5. § Jelen rendelet 2020. április 10. napján 14 órakor lép hatályba és 2020. április 14-én 0 órakor hatályát veszti.

Győrzámoly, 2020. április 10.

                                                                       Pulai Nikoletta                                                 dr. Torma Viktória
                                                                       polgármester                                                             jegyző

Záradék
A rendelet kihirdetve:
Győrzámoly, 2020. április 10.; 13.00 óra

                                                                                                                                               dr. Torma Viktória
                                                                                                                                                        jegyző

 
húsvéti rendelet
 

Tisztelt Lakótársaim! Kedves Győrzámolyiak! (2020. április 9.)

A mai miniszterelnöki bejelentés lehetőséget ad a polgármestereknek, hogy tovább szigorítsák a kijárási korlátozást. Az elmúlt napokban tapasztalható volt községünkben is, hogy egyre többen tartózkodnak a közterületeken, egyre nagyobb volt a „nyüzsgés”.
Nagyon fontos, hogy a következő négy napban valóban maradjunk otthon! Az ünnep lehetőséget ad azoknak is az otthonmaradásra, akik eddig dolgoztak. Természetesen vannak olyanok is, akik ezt most sem engedhetik meg maguknak, mivel munkájuk nélkülözhetetlen a közösség számára.

Tudom, hogy nehéz az ünnepi készülődés, nehéz lesz az ünneplés, azok nélkül, akikkel együtt szoktuk tölteni ezeket a napokat. Tudom, hogy hiányérzetünket nem elégíti ki az interneten, telefonon lopott idő, amit egymásnak tudunk adni. Tudom, hogy a jó idő csábít, kirándulásra, kerékpározásra, görkorcsolyázásra stb.!
DE!
Tartsuk szem előtt a közös célt! Ami nem más, mint saját és mások egészségének a megőrzése, megvédése. A lezárt közösségi terek továbbra is zárva tartanak (beleértve a játszótereket és a focipályákat is). Továbbra is kérem, hogy éljünk saját udvarunk adta lehetőségekkel! Nagyon felélénkült a Duna-part és a határ forgalma is. Naponta tapasztalom, hogy az ott sétálók (tisztelet a kivételnek) nem tartják be a legfontosabb szabályokat, azaz egymástól a minimum 1,5 méteres távolságot és azt, hogy tilos a csoportosulás.

Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy ebben a négy napban, tartózkodjon otthon!Szükség esetén a polgárőrség bevonásával ellenőrzéseket folytatunk és ha nem tartják be a szabályokat, írásos figyelmeztetésre, bírságolásra kerülhet sor!
Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy nem tartózkodnak otthon és a szabályokat folyamatosan megszegik, kijárási tilalom bevezetésére is sor kerülhet hétfőig!

Bízom az itt élőkben! Tudom, hogy képesek megérteni a helyzet komolyságát és képesek az együttműködésre! Hiszek abban, hogy közösen képesek leszünk megvívni a harcot ezzel a láthatatlan ellenséggel!
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, hogy szép közös jövőben legyen részünk!
Áldott ünnepet!

Pulai Nikoletta
polgármester

 

maradj otthon2

Kedves Győrzámolyiak! Szeretettel osztom meg Önökkel Kozma Imre atya elgondolkodtató üzenetét!

Tisztelt Pulai Nikoletta polgármester asszony!

Húsvéti üzenet

Gondban az Isten miattunk

Az idei nagyböjtben világjárvány formájában, láthatatlan erők jelentek meg, a látható világban.
Nem tudjuk, hogy a reménység több- e szívünkben, vagy a kétségbeesés?
Kezünkben néhány „elrongyolódott”, „összegyűrt” szó, Isten nagyszerű valósága helyett.

Az a kicsi vírushordozó lény, valószínű tudta, hogy itt az idő az emberiség figyelmeztetésére. Az elvilágiasodott gondolkodás Isten helyébe az egyént ültette, a korlátok nélküli szabadság emberét, aki a rendet, a fegyelmet felszámolta, a másik ember tiszteletét kiirtotta, a mának él, az önmegvalósítás abszurd formáit támogatja, a hitet kigúnyolja, a keresztényeket üldözi, s a közösség helyébe a tömeget ültette.

A minap egy bölcs ember hallatta hangját: A vírus átmenetileg visszahozta a rendet.
Újra meg kell tanulnunk a normális, a társadalmi viselkedés rendjét, egymás tiszteletét és megbecsülését, amelyben meghatározó a nemzet és a család, amely védelmet és biztonságot nyújt egyéni életünk kiteljesedéséhez.
A rend betartása a hívőknek lesz könnyebb, akik nem hagyták el Istent. Akik a teljes szabadságot választották, mindennapjaikban is küzdenek a tisztességért, a megbecsülésért, a valódi értékek megtartásáért, a lelki gazdagságért.

A vírus fertőzésveszélyt jelez, érintkezést tilt, embereket választ el egymástól, közben együttérzésre bíztat, szoros együttműködésre késztet, érintkezés nélküli szeretetre szólít fel mindazokkal, akiktől elszakít.
A vírus felébresztette a nemzetek választott vezetőinek lelkiismeretét is, akik felelősek a nemzet-családot egybeölelő országhatárokért, s az őket bizalmukkal megajándékozó népükért, valamint a nemzetek közötti szolidaritás fenntartásáért.
Az orvostudomány fejlettségének mai fokán is, a világjárvánnyal vívott harcunkban a legtöbbet a kiszolgáltatottságunk kerül szóba, ami a lelkünkre utal.
Egyébként ez a felismerés jelenik meg a holisztikus gyógyításban, és a Betegápoló Irgalmasrend gyógyító kultúrájában is.

Elgondolkodtató, hogy Európában a koronavírussal folytatott küzdelmünk során fel sem merült a keresztény válasz, amely egyedülálló eleme a keresztény Európa örökségének, miközben Európa és a magyarság története nem is érthető, a fertőzések nyomán kialakult járványok, és a megoldást kereső válaszok ismerete nélkül.

Emiatt bátorkodom a keresztény választ előtérbe helyezni.
Az egészség a lélek Istennel való harmonikus kapcsolatát jelenti. Ezért a krisztus-hívők számára az egészség nem önmagában érték, hanem azáltal érték, hogy az életnek azt a teljességét (egész-ségét) érthetjük alatta, amelynek megszerzése és megtartása elsősorban nem orvosoktól függ. Így lehetséges az, hogy az egészséges lélek ép és erős maradhat akkor is, ha a test beteg.

A betegség a lelki-erkölcsi rend megbomlásának külső jele.

A gyógyításban a testi gyógyulás csak másodlagos. A valódi gyógyulás az, amikor helyreáll a rend, ember és Isten kapcsolata.
A rendteremtést, az emberi testet öltött Isten Fia, a Megváltó vette magára, aki betegségeinket viselte, akire fájdalmaink nehezedtek, akinek sebei szereztek gyógyulást. Ő állította helyre az emberiség lelki-testi egészségét, egészséges kapcsolatát Istennel.

Ez a tanítás határozza meg az európai kultúrát és civilizációt már kétezer éve, s ez jelent igazodási pontot ezeregyszáz éve Magyarországnak is. Mondhatjuk: A gyógyítás a kétezer éves egyház öröksége.

A világjárvány egyik napról a másikra megváltoztatta életünket. A bezártság is szolgálhatja lelkünk gyógyulását, ha felfedezzük a kereszténység engesztelő gyakorlatait, a bűnbánatot, a böjtöt, az önmegtartóztatást, az imádságot.
Ami rajtunk múlik, azt megtenni kötelesség, ami nem, azt imádkozva bízzuk Isten kezére.
Örvendetes, hogy sokat teszünk testünk egészségéért, de mi lesz a lelkünkkel?
Orandum est, ut sit mens sana, in corpore sano! (Juvenalis) Imádkozni kell azért, hogy ép legyen a lelkünk, ép testünkben!

2020 Húsvétján
Kérem Istent, hogy a feltámadásba vetett hitünk hozza vissza a Lelket Európába.

 

Kozma Imre

 

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban dr. Bán Barbara háziorvos ajánlását olvashatják veszélyhelyzet idejére:

Az első és legfontosabb, hogy vegyük komolyan a jelenlegi helyzetet.
A legbiztosabb módszer magunk, családtagjaink és mások védelme szempontjából, ha nem megyünk sehová, ha otthon tudunk maradni, ezzel pedig nem találkozunk senkivel! Ez minden korosztály számára egyaránt megszívlelendő!
Próbáljuk minimalizálni a kimozdulások számát, a bevásárlást! Nem muszáj minden nap friss pékáruért boltba szaladni!
Ha kimozdulunk, akkor az legyen az alapszabály, hogy bárki, akivel találkozunk, bármi, amit megfogunk, illetve amit kívülről otthonunkba beviszünk, potenciálisan fertőzőnek tekintendő!

Segítség bevásárláshoz:
Minél ritkábban járjunk boltba, lehetőleg hetente egy vagy két alkalommal.
1. Előre írjunk listát (lehetőleg papírra, hogy telefont ne kelljen elővenni). Próbáljunk előre csomagolt dolgokat választani.
2. Egy boltot válasszunk, ott szerezzünk be mindent!
3. Lehetőleg maszkban, illetve kesztyűben menjünk be a boltba! (Bevásárlókocsi különösen góc lehet!) A textil maszk és akár textil kesztyű is jó, természetesen használat után magas hőfokon mosni kell!
4. Ha lehetséges kártyával fizessünk, ha van rá mód önkiszolgáló kasszát válasszunk!
5. A megvásárolt árut textil szatyorba tegyük, amit szintén tudunk majd mosni. A másik lehetőség olyan táska, amit szappanos vízzel otthon át tudunk mosni. A nejlon szatyor jelen esetben nem ajánlott, felületén sokáig megmaradhat a vírus.
6. A megvásárolt árut otthon langyos szappanos vízben ajánlom átmosni egy olyan helyen, amit utána fertőtlenítünk. Erről ugyan megoszlanak a vélemények, de szerintem, abból baj nem lehet, ha óvatosak vagyunk és ezt megtesszük. A másik lehetőség, ha nem akarunk ezzel bajlódni, hogy jó előre vásárolunk és a megvásárolt dolgokat 1-2 hétig kamrában, garázsban, pincében hagyjuk, csak utána nyúlunk hozzá.
7. Lehetőleg süssük, főzzük, pirítsuk (hőkezeljük) az alapanyagot, azután fogyasszuk! Gyümölcsöt természetesen mosás után ajánlom meghámozni.
Ha időseknek intézzük a bevásárlást hasonlóan járjunk el, azzal kiegészítve, hogy az átadást is kontaktusmentessé célszerű tenni!

Segítség hazaérkezéshez: lehet, hogy túlzónak tűnik, de Hong Kong városában ez (volt) az ajánlás.
1. Mielőtt elindulunk, az ajtó mellé helyezünk lavórban, vödörben hypos/ domestosos vizet. Fontos, hogy gyerekek ne tudjanak hozzáférni, illetve állat se tudjon beleinni! (fedjük le!) Hazaérkezéskor ezzel átmossuk a babakocsit, babahordozót kívülről (először textil rész, utána kerekek is!!) Ezután vihetjük majd be a lakásba.
2. Cipőket ajtón kívül levesszük! Két lehetőség van:
- cipőket kint hagyjuk
- előre elkészítünk a bejárathoz egy cipőstálcán hypos vagy domestosos vízzel átitatott rossz konyharuhát. Ebbe tesszük bele a cipőket úgy, hogy alulról és felülről is takarva legyenek. Ennek gőzében álljon a következő használatig, illetve legalább 1 órát.
3. Előszobában egy másik, ugyanilyen tálcát készítünk előre a következő tárgyaknak: kocsikulcs, lakáskulcs, pénztárca. Ezeket a dolgokat ide helyezzük, szintén úgy, hogy a fertőtlenítős anyag alulról és felülről is takarja! Ebben álljon legalább 1 órát! Figyelem: a telefon is fertőtlenítést igényel, ha visszük magunkkal!
4. Előszobába kikészített szemeteszsákba helyezzük levetett ruháinkat!
5. Következő lépés a fürdőszoba, alaposan lezuhanyozunk, hajat is mosunk, főleg, ha nem volt rajtunk sapka! Otthoni ruhát veszünk, lehetőleg olyat, amiben nem járunk utcán!
6. Levetett ruhákat a zsákban a mosógéphez visszük, magas hőfokon mossuk! (Így már tiszta kézzel állítjuk be a gépet.)
7. Használt kilincseket fertőtlenítjük, előszobát felmossuk!

Kedves Győrzámolyiak!

Hiszem, hogy sok kicsi sokra megy! Abból a célból hoztuk létre ezt a csoportot, hogy mindenkit arra biztassunk, legyen otthon egy kis konyhakertje. Gazdaságunk hatalmas pofont kapott a járványtól, hosszú idő lesz, mire ki fogja heverni. Amit otthon megtermelünk, az a miénk, befektetett energiánk többszörösen megtérül. A csoport célja, hogy minél több információt szolgáltasson. Bátran tegyétek fel kérdéseiteket, igyekszünk rá szakemberrel konzultálva válaszolni, de számítunk a tudásotokra, tapasztalataitokra is, ezeket ezen a fórumon megoszthatjuk egymással. Örömmel vesszük a fényképeket a munkátokról, a cseperedő növényekről és majd a betakarításról is. Később pedig lehetőség lesz a csoporton belül virtuális piacra is.

Szeretettel bíztatok mindenkit! Együtt, egymásért!

Pulai Nikoletta polgármester

 

kertészet

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Az életbe lépett kijárási korlátozással kapcsolatban szeretnék Önökkel megosztani néhány gondolatot!

Kedves Szépkorúak! A rendelet lehetővé teszi, hogy 9-től 12-ig elhagyják otthonukat. Nyomatékkal kérem Önöket, ne tegyék! Ez azokra vonatkozik, akiknek nincs segítségük. Tudomásom szerint Győrzámolyon mindenkinek van. Vagy a család, vagy a szomszédok, vagy az önkormányzat segítői gondoskodnak Önökről és ezt nagy szeretettel teszik. Köszönetképpen csak annyit kérek, hogy maradjanak otthon!

Kedves Fiatalabbak! Tudom nem könnyű, főleg jó időben nehéz otthon maradni! Nagy a kísértés, itt a gyönyörű Duna part, a határ, arra csábítanak bennünket, hogy hagyjuk el otthonainkat. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy falun élünk. Mindenkinek van udvara, ahol lehetősége van a szabadban tartózkodni. Kérem éljenek vele, maradjanak otthon az udvarukban. Arra is kérem Önöket, hogy este lehetőleg ne bömböltessünk zenét. A környezetünkben sok olyan ember él (például egészségügyi dolgozó), akinek szüksége van pihenésre.

Aki nem teheti meg, hogy otthon marad, kérem nagyon vigyázzon magára, tartson be minden szabályt, hogy megóvhassa maga és lakóközössége egészségét! Együtt sikerülni fog!

Győrzámoly, 2020. március 30.

Pulai Nikoletta polgármester

 

Koronavirus Kijarasi 970x550px hirdetes felirat

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Lakossági tájékoztatás 2020. március 30.

Tisztelt Lakosság!

Igyekszünk Önöket folyamatosan ellátni információval a rendelési időkről is.

VÁLTOZÁS A FOGÁSZATI ELLÁTÁSBAN

Minden hétfőn 8.00-12.00 és kedden 12.00-17.00 között a rendelés helye: Győrzámoly, Rákóczi u 49/B.

Minden szerdán 13.00-15.00, csütörtökön 9.00-11.00 és pénteken 9.00-11.00 között a rendelés helye: Hédervár Fő u.
Tel.: 06-70-653-85-48
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

Ez alól kivétel 2020. április 1. szerda, amikor a rendelés helye: Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.
ideje: 8.00-12.00 között.
Dr. Szegedy Judit fogorvos

Nincs változás:

Gyermekorvos
Rendelési idő változatlan, de telefonos egyeztetés szükséges a 06/70-451-0108 telefonszámon.
dr. Kelemen Ágnes házi gyermekorvos

Háziorvos
A rendelési idő változatlan, de telefonos egyeztetés szükséges. A rendelőbe csak maszkban lehet belépni.
Tel.: 06-96/352-028; 06-20/520-5797
dr. Bán Barbara felnőtt háziorvos

Védőnő
Kizárólag e-mailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy a 06/20-212-7799 telefonszámon lehet elérni.
Bősze Anita védőnő

Posta
A nyitvatartási idő változatlan! Kérjük viseljenek maszkot, kesztyűt és tartsák be a megfelelő távolságot!

Hulladékudvar
Változatlan nyitva tartással üzemel.

HIRDETMÉNY

 ÓVODAI BEÍRATÁS

 Győrzámoly Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2020. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2020/2021. nevelési év során betölti a 3. életévét, (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodában

 a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beíratás, a jelen rendkívüli helyzetre való tekintettel nem személyesen, hanem online történik.

 1. Online beíratáshoz szükséges:

-        Kitöltött nyomtatvány pdf formátumban (óvodai beíratás nevű nyomtatvány az óvoda honlapjáról letölthető, www.gyorzamolyovi.hu), továbbá

-        beszkennelve, illetve kép formátumban:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány),
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • 2. Nyomtatványok megküldésének határideje: 2020. 04. 30.

 • 3. Beküldési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 További fontos információk:

 1. Óvoda felvételi körzete: Győrzámoly település közigazgatási területe.
 2. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 3. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Győrzámoly Község jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző, a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 4. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő,aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,szabálysértést követ el.
 6. Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.)

Győrzámoly, 2020. 03. 26.

                                                                                         Pulai Nikoletta 

                                                                          Győrzámoly község polgármestere

A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a hulladékudvar továbbra is a téli nyitvatartási rend szerint üzemel. Munkatársaik egészségének megőrzése érdekében a hulladékudvarban egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, a többieknek az udvar előtt kell várakozni a belépésre. 

Nyitvatartási idő:

Kedd: 8.00-16.00

Szombat: 12.30-16.00

Kedves Győrzámolyiak!

A Községháza kerítésén további helyben készült maszkok várják azokat, akikeknek szükségük van rá.
Kérjük gondoljanak másokra és csak annyi vigyenek, amennyi elengedhetetlenül indokolt.

Együttműködésüket köszönjük!

Pulai Nikoletta polgármester

maszk2

 

Tisztelt Lakótársaink!

Összegyűjtöttük azokat a helyi lehetőségeket, ahonnan házhoz lehet kérni az élelmiszert! Kérem, lehetőségeikhez képest vegyék igénybe a szolgáltatást!
„Óvd a helyit! Védd a helyit!”
Vigyázzunk egymásra! Maradjunk otthon!

Reál Kisbolt (Virág István) házhoz szállítást vállal. Információ és rendelésfelvétel: 96/352-335

A győrzámolyi Fornetti Pékség és Kenyérbolt kiszállítást vállal a győrzámolyi lakosok számára. "Rendelést a kiszállítást megelőző munkanapon az alábbi telefonszámon veszünk fel 11 óráig, amit másnap reggel 6 órától 9 óráig szállítunk ki. Rendelhető termékeink: fehérkenyér, rozskenyér, teljes kiőrlésű kenyér, székely kenyér, kiflik, zsemlék, Fornetti pékáru, kisütve, vagy fagyasztva, tej- és tejtermékek, felvágottak. Információ és rendelésfelvétel: Angyal Katalin: +36/30-475-4885"

Csuti Pizzéria: "Házhoz szállítást továbbra is vállaljuk 11.00-19.30-ig. A helyzetre való tekintettel csak elvitelre vagy kiszállításra veszünk fel rendelést telefonon, keddtől vasárnapig! Elvitel: 11.00-15.00 óráig. Kiszállítás 11.00-19.30-ig. Ingyenes kiszállítás Győrzámolyon! Kiszállítunk: Vámosszabadi, Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Mecsér. OTP és K&H szép kártyát elfogadunk! Ha igényt tartotok menünkre kérjük egy nappal előtte jelezzétek! Érdeklődés, rendelés: 06/70-256-3178"

Tusjak Tamás kistermelő vállal házhoz szállítást. "Rendelhető friss sertéshús és füstölt termékek. Rendelés leadása hétfőnként telefonon vagy e-mailben, szállítás szerdánként és péntekenként. Telefon: 06/70-337-5466, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát."

 

edd a helyit1

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Kérem, akinek lehetősége van és anyagilag hozzá tud járulni, ahhoz, hogy minél több segítséget tudjunk nyújtani a bajbajutottaknak, a lakosságnak, adományával támogassa a Győrzámolyért Alapítványt (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.; adószám: 19111634-1-08; bankszámla szám: 63200308-10000276) Ha teheti, adója 1%-át is ide utalja! Az ide érkezett összeg felhasználásáról pontosan el fogunk számolni a lakosságnak!

Pulai Nikoletta
polgármester

 

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A hétvégére elkészült több, mint 1.100 maszk kiosztásra került. Engedjék meg, hogy itt is megköszönjem a mögöttem álló csoda csapat, fantasztikus teljesítményét! Ha valaki nem találta meg a postaládájában, vagy a ház környékén, kérem jelezze felém privát üzenetbe! Kérek mindenkit, hogy a maszkot rendeltetésszerűen használják! Bármennyire kényelmetlen, fel kell húzni az orra is! Ha fel-le húzogatják, azzal a mozdulattal nagy esély van, hogy „elkenik” magukon a vírust! Amikor pedig hazaértek rögtön mossák ki!
Köszönöm azoknak, akik komolyan veszik a figyelmeztetéseket és otthon maradnak! Akik pedig nem tehetik meg, tartsanak be minden szabályt az érintkezéssel kapcsolatban! Vigyázzunk egymásra! Maradjunk otthon!

Pulai Nikoletta polgármester

 

thank you1

 

maradjotthon

Kedves Lakótársaink!

Köszönöm azoknak, akik komolyan veszik a figyelmeztetéseket, a lakossági tájékoztatásokat!
Tapasztalhatóan csökkent a forgalom az utcákon, de még van hová fejlődni, főleg az idős korosztály esetében! Örülök, hogy nem látok az utcán, köztereken bandázó gyerekeket! Továbbra is az a kérés, aki teheti maradjon otthon! Minden 70 éven feletti lakosunkkal igyekeztünk felvenni a kapcsolatot és szükség esetén biztosítjuk az ellátásukat! Példaértékű az összefogás, amit tapasztalok.
A továbbiakban is számítok a lakosság együttműködésére! Sok türelemre, kitartásra lesz szükség, mert elhúzódó járványügyi védekezésre kell számítanunk! Együtt sikerülni fog! Vigyázzunk egymásra!

Üdvözlettel:
Pulai Nikoletta polgármester

 

együtt sikerül

Tisztelt Lakosság!https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1/16/1f4e3.png");">📣

dr. Bán Barbara háziorvos az alábbiakról tájékoztatott:

“ A Nemzeti Népegészségügyi Központ kiadott rendelete értelmében a következők lépnek érvénybe:

Minél több eset oldódjon meg távkonzultáció útján: telefonon anamnézis felvétel, edukáció és esetleges e-recept írás.
Légúti tüneteket mutató betegeknek a rendelőbe jönni tilos, előzetes telefonegyeztetés szükséges hozzá, és egyeztetett időpont! Ennek hiányában a beteget azonnal hazaküldjük, és távkonzultáció keretein belül látjuk el.”

Vigyázzunk egymásra! A háziorvosunkra is! 

Lakossági Tájékoztatás!

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Közös célunk egészségünk megőrzése, a koronavírus terjedésének lassítása, megállítása. Ennek érdekében, arra kérem a lakosságot, hogy lehetőségeikhez képest maradjanak otthon! Gyermekeink nem szüneten vannak, ne az utcákon, játszótereken tartózkodjanak! Kerüljenek minden lehetőséget, ahol többen tartózkodnak! Idős lakóink is tartózkodjanak otthon, a hozzájuk eljuttatott szórólapokon lévő telefonszámok bármelyikén kérhetnek segítséget! Kérem Önöket őrizzék meg nyugalmukat és fegyelmezetten tartsanak be minden intézkedést! Kerüljék a társasági összejöveteleket, tartsák egymástól a megfelelő távolságot! A vírus lappangási ideje hosszú, mérlegeljék, hogy megéri e kockáztatni, lehetőséget adni a fertőzés esélyének! Használjanak minden online, telefonos lehetőséget, amin hírekhez, információkhoz juthatnak! Előre is köszönöm, a lakosság együttműködését!

                                                                                                                                                        Pulai Nikoletta polgármester

keep calm and just stay home

Kedves Idős Lakótársaink!

Nyomatékosan felhívom a figyelmüket, hogy további intézkedésig ne hagyják el lakóhelyüket! Kérem Önöket maximálisan vegyék figyelembe kéréseinket! Cél az Önök egészségének védelme, megőrzése! Hivatali szobám ablakából kinézve döbbenten tapasztalom, hogy Önök közül sokan utcán vannak, ezzel felesleges kockázatot vállalnak! Kérem ne tegyék!
Amennyiben szükségük van segítségre pl. bevásárláshoz, gyógyszerkiváltáshoz a következő telefonszámok egyikén jelezzék:
Önkormányzat 8-12 óráig 96/352-122
Pulai Nikoletta 70/946-8115
Győrzámoly. 2020. március 16.
Pulai Nikoletta
polgármester

Ui.: A mai napon papír alapon is eljuttatjuk a felhívást az érintett korosztályhoz.

Tisztelt Lakosság!https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tba/1/16/1f4e3.png");">📣

dr. Szegedy Judit fogorvos az alábbi közleményt adta ki:

Külön intézkedésig fogászati kezelés (közegészségügyi okokból) csak SÜRGŐS ESETBEN (fájdalom esetén) vehető igénybe.

Kedves Betegeink!

Tekintettel az országos vészhelyzetre annak visszavonásáig a következők lépnek érvénybe:
1. Jogosítványhoz szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatot nem végzünk. (A lejárt okmányok a kormány döntése alapján érvényesek maradnak.)

2. Lehetőség szerint részesítsék előnyben az e-recept felírást és ezzel személyesen ne keressék fel rendelőnket.

3. Tervezett, halasztható kivizsgálásokra nincs mód, tekintettel a megyei kórház intézkedéseire is. Csak sürgős esetben adunk beutalót.

4. Egészségesek szűrő jellegű vizsgálatokkal ne keressenek fel minket.

Megértésüket köszönöm:
dr. Bán Barbara

Gyorzamoly TOP 1 4 1 banner

Gyorzamoly TOP 4 1 1 banner

Danube bike&boat

Loog 1301

02

Deutsch

KTC Tennis Club

logo2 feher

FitFight

liza fit fight FB