Get Adobe Flash player

Keresés

Szűrő
 • Mindenszentek napját november elsején ünnepeljük. Ezen a napon a katolikus hívek, a naptárban nem jelölt szentekre emlékeznek meg. Régen csak tanácsolt ünnep volt, de 2000-től bekerült a kötelező egyházi ünnepek közé. Ez azt jelenti, hogy a keresztény katolikus híveknek ezen a napon kötelező szentmisére menni.

  Halottak napja november másodika. A katolikus egyház megemlékezik minden elhunytról. Az egyház "a feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga módján tesz eleget". Az egyház kezdettől imádkozik az elhunytakért.

  Magyarországon az emberek felkeresik elhunyt szeretteik sírját és mécsessel, virággal, koszorúval fejezik ki tiszteletüket feléjük. Ilyenkor mindenki egy kicsit többet és mélyebben gondol azokra a családtagokra, barátokra, akik már nem lehetnek velünk.

                                                                     Az elhunytak emléke előtt tisztelegve Győrzámoly Község Önkormányzata a Hősi emlékműnél helyezett el koszorúkat!

                                                                                                                                                                                       Pulai Nikoletta polgármester

  Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
  Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

                                                                                    (Juhász Gyula)

   kép emlékmű

 • Tisztelt Lakosság!

  2019. március 5-én lépett hatályban az Országos Tűzvédelmi Rendelet, ami jelentős változásokat hozott. A lakosság számára az egyik legjelentősebb változás, hogy az élet-és értékvédelem jegyében a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

  Megoldások lehetnek:

  -          otthoni komposztálás

  -          biokuka használata

  -          hulladékudvar igénybevétele

  Hosszútávú terveim közé tartozik, egy önkormányzati komposztáló létrehozása.

  Rövid távon a Győrzámolyi Önkormányzat segítséget nyújt a község lakóinak úgy, hogy az önkormányzat munkatársai az utcára zsákba kitett avart (kizárólag falevelet) elszállítják a következő napokon:

  november 4. (hétfő)

  Győri út, Nyírfa liget, Patkó utca, Zátony utca, Dergiták útja, Béke út, Bartók B. út, Parti sétány

  november 5. (kedd)

  Iskola u., Fenyő út, Liget út, Szent István út, Majori út, Árnyas utca, Szent László út, Ady E. út

  november 6. (szerda)

  Rákóczi út, Kossuth u., Dr. Pécsi Gyula u. Szabadság út, Futódomb út, Petőfi út

   november 7. (csütörtök)

  Széchenyi u., Hunyadi u., Németh Imre u., Ancsali út, Akác u., Tölgyfa u., Cseresznyefa u.

   november 8. (péntek)

  Erdősor út, Diósi út, Orgona u., Duna u., Búzavirág u., Mórvető u., Határ út

   Kérek mindenkit, hogy tájékoztassa a lehetőségről a lakókörnyezetében élőket! Bízom, a lakosság együttműködésében!

                                                                                                                                                                   Pulai Nikoletta polgármester

 • Vasárnap (október 27-én) Mosonmagyaróváron Dr. Nagy István országgyűlési képviselőnk meghívására, egy közös találkozón vettem részt a térség polgármestereivel együtt. Miniszter Úr rövid beszédben gratulált a résztvevőknek a választási győzelemhez, majd kötetlen beszélgetés és ismerkedés vette kezdetét. Személyes megbeszélésünkkor támogatásáról biztosított és ígéretet kaptam tőle, hogy hamarosan Győrzámolyra látogat!

                                                                                                                                                                                Pulai Nikoletta polgármester

  Nagy István2

 • 2019. október 24-én tartotta Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését. A köszöntő és a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója után került sor a képviselők ünnepélyes eskütételére. A képviselők eskütételét, a polgármester eskütétele majd a polgármesteri program ismertetése követte. Azt követően titkos szavazással megtörtént az alpolgármester választás. A Képviselő-testület Horváth Károly képviselőt Győrzámoly Község alpolgármesterének megválasztotta.A bizottsági tagok megválasztása után, létrejött az a szerkezet, amiben a következő időszakban a munka folyni fog.

  Kívánok a képviselőknek, a bizottsági tagoknak eredményes munkát!

  Polgármesteri fogadóórát hetente kétszer tartok, melynek időpontja: hétfő 15.00-16.00 óra, szerda 8.00-9.00 óra

  A cél Győrzámoly község folyamatos fejlődése, lakói életkörülményeinek javulása. A munka elkezdődött, kérem lakótársak jóindulatát és türelmét!

                                                                                                                                                Pulai Nikoletta polgármester

   

  alakulo

 • Győrzámoly Község Önkormányzata a 2019. évben iskolakezdési támogatást nyújt a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, helyi általános iskolában tanuló gyermekek, valamint a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

  A támogatás összege: általános iskolások esetén 3.000,-Ft/gyermek, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevők esetén: 4.000,-Ft/tanuló/hallgató

  A támogatásra jogosultak köre:

  - a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő esetén a 9-szeresét (256.500,-Ft), vagy

  - a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

  a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek.

  A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2019. november 30. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatalban is igényelhető:

  http://www.gyorzamoly.hu/index.php/polgarmesteri-hivatal/letoltheto-nyomtatvanyok 

 • Tisztelt Lakosság!

  Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkezik és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

  1. aktív korúakellátásában részesül, vagy
  2. időskorúak járadékában részesül, vagy
  3. települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesült jelen rendelet hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül,
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

  Igényt nyújthat be továbbá, aki:

  1. közgyógyellátásban részesül, vagy
  2. 3 vagy több gyermeket nevel, vagy
  3. ápolási díjra jogosult, vagy
  4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  5. akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft).

  A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2019. november 22-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatalban is igényelhető:

  http://www.gyorzamoly.hu/index.php/polgarmesteri-hivatal/letoltheto-nyomtatvanyok 

 • A felsőoktatási hallgató, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára idén is lehetőség nyílik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat benyújtására.

  Regisztrálni és a pályázatot kitölteni az eper.hu rendszerben lehet. A kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2019. november 5-ig lehet benyújtani a Győrzámoly Község Önkormányzatához (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)

  Kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

  Bővebb információ az "A" típusú pályázatról az alábbi linken olvasható:

  http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica15/

  Bővebb információ a "B" típusú pályázatról az alábbi linken olvasható:

  http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica16/

 • Az 1956-os forradalom egyik kirobbantó szikrája Rajk László újratemetése volt, akit koholt vádak alapján végeztetett ki Rákosi. A másik pedig a poznani munkás tüntetés. Az ország lélegzet visszafojtva figyelte a lengyelországi eseményeket.

  Magyarországon leginkább a diákok akartak változást és október 22-én elkészítették a 16-os követelési listájukat, melyben előkelő helyet foglalt a szovjet csapatok kivonulása, Nagy Imre kormánypárti kinevezése, a magyar szimbólumok szabad használata és a legfontosabb Rákosi bíróság elé állítása. A vezetés nagy nehezen, de október 23-ára engedélyezte a lengyel szimpátiatüntetést.

  Október 23. A NAGY NAP

  A Műegyetem udvaráról induló felvonuláshoz egyre többen csatlakoztak, a hallgatók röplapokat osztogattak, és némán, jelszavak nélkül vonultak. A Petőfiszobor előtt találkoztak a különböző egyetemek hallgatói, majd együtt vonultak a Bem térre, hogy kifejezzék a lengyel események iránti szolidaritásukat.

  15 órakor, a Bem-szobor talapzatán állva Veres Péter, a Magyar Írók Szövetségének elnöke felolvasta a szervezet kiáltványát a tömegnek, a diákok pedig a tizenhat pontot.

  A nemzeti színű zászló közepéből kivágták a szovjet mintájú címert, így a lyukas zászló lett a forradalom jelképe. A beszédek után a kétszázezres tömeg az Országház elé indult és a téren a függetlenséget követelte.

  Ezt követően ezrek vonultak tovább a Magyar Rádió épülete elé, a tizenhat pontból álló követelésüket felolvassák. Az ÁVH azonban megakadályozta az épületbe való bejutást. Gerő Ernő pártfőtitkár este 8 órakor elmondott rádióbeszédében csőcseléknek titulálta a tüntetőket és gyakorlatilag harcot hirdetett ellenük. A rádióbeszéd olaj volt a tűzre – felbőszítette a Sztálin-szobornál gyülekező, egyre duzzadó tömeget. A diktátor szobrát este fél 10-kor ledöntötték a tüntetők.

  A Rádiónál párhuzamosan a tüntetők ahelyett, hogy meghátráltak volna, különböző rigmusokat kezdtek kiabálni, melynek folyományaként az ÁVH a tömegbe lőtt a fegyvertelen fiatalokra. A támadókkal egyet nem értő magyar katonák átálltak a tüntetők oldalára, és ellátták őket fegyverrel, hogy megvédhessék magukat. Számos ember vált a harcok áldozatává. A Rádió épülete 24-én hajnalban került a felkelők kezére.

  Magyarország 1991 óta hivatalos Nemzeti ünneppé nyilvánította ezt a napot. A forradalom mellett, a köztársaság kikiáltásának napja is ez. Országszerte megemlékezésekkel ünnepelnek.

  Falunk is megemlékezik a hősökről, s az oszlopokon elhelyezett zászlókkal tisztelgünk a sok ártatlanul elhunyt ember emléke előtt.

  „Piros a vér a pesti utcán,
  munkások, ifjak vére ez,”

  Írta: Pulai Nikoletta polgármester

   

  Önkormányzat zászló

   

 • Köszönet és gratuláció!

   2019. október 17-én 17 órakor az új képviselő testület átvette megbízólevelét Fazekas Ferenctől, a Helyi Választási Bizottság elnökétől!

  Sok szeretettel gratulálok minden képviselőnek! Bízom benne, hogy a közös munka gyümölcsöző lesz, és Győrzámoly érdekeit szem előtt tartva valósítjuk meg terveinket! Képviselő testület nevében köszönöm a választók bizalmát és, hogy olyan szép számmal elmentek szavazni! Ez egyértelműen bizonyítja, hogy sok olyan ember él ebben a csodálatos, értékes múlttal bíró faluban, akiket érdekel Győrzámoly sorsa. Minden erővel azon leszünk, hogy ezt a bizalmat megháláljuk!

   Köszönöm dr. Torma Viktóriának, a Helyi Választási Bizottságnak és mindenkinek, aki közreműködött a választások lebonyolításában!

   

  cél: értékőrzés és értékteremtés

   

  Pulai Nikoletta

  Győrzámoly Község Polgármestere

   

  képviselők

 • Márton nap 2

Danube bike&boat

Loog 1301

02

Deutsch

FitFight

liza fit fight FB