Get Adobe Flash player

Tisztelt Lakosság! Kedves Érintettek!

A Kormány 215/2020. (V. 20.) rendelete értelmében 2020. május 25. hétfőtől a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde a rendkívül szünet előtti, megszokott rendben fogadja a beíratott gyerekeket. Arra kérünk minden szülőt, hogy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető részére 2020. május 22. péntek 10 óráig jelezzék, ha a gyermeküket hétfőtől vinni kívánják az intézménybe, tekintettel arra, hogy a hétfői étkeztetés előkészítéséhez pontosan tudni kell a várható létszámot, ezért szigorúan kérjük a határidő betartását!

A Kormány döntött arról, hogy június 2-től engedélyezik az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozását, kiscsoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítés tartását, amennyien annak célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása. Június 2. napjától változik a gyermekfelügyelet rendje is, amit az iskolának június 26-ig kell megszervezni és fenntartani. Azoknak, akik részt vesznek a gyermekfelügyeletben, június 26-ig jár az étkezés is, ugyanabban a formában és térítési kötelezettséggel, ahogy az a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetése előtt volt. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos információk érdekében kövessék figyelemmel a Petőfi Sándor Általános Iskola honlapját (www.gyorzamolyiskola.hu).

A község sportlétesítményeinek, játszótereinek használata – saját felelősségre – megengedett. Ezen létesítmények zuhanyzói azonban továbbra sem használhatók!

A hivatkozott Kormány rendelet azt is tartalmazza, hogy 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok - napközis és ottalvós szervezésben is - megtarthatóak.

A Gyhg Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a kezelésében lévő győrzámolyi hulladékudvar 2020. június 2-től a nyári nyitvatartási rend szerint üzemel. A hulladékudvarban egyszerre csak három ügyfél tartózkodhat, a többieknek kint kell várakozniuk és továbbra is kötelező a szájmaszk használata.

Nyitvatartás:
kedd: 10.00-18.00
szombat: 14.30-18.00

Kedves Győrzámolyiak!

A mai nappal a község játszótereit megnyitjuk, azokat mindenki a saját felelősségére használhatja, fokozottan ügyelve a személyi higiéniára.

Közös érdekünk, hogy a játszóterek rendjére, tisztaságára figyeljenek!

Kedves Győrzámolyiak! Kedves Győrzámolyt szeretők!

Hamarosan lejár a határidő, amikor még rendelkezhetünk a személyi jövedelemadónk 1%-áról!
Kérem Önöket, kérlek Benneteket, utaljátok a Győrzámolyért Alapítványnak az 1%-ot, ezzel is támogatva szeretett községünk fejlődését. Kérem, hogy minél többen osszuk meg a bejegyzést, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson a hír! Köszönöm!
A részletek a fényképen megtalálhatók! Előre is köszönöm az utalásokat!

Pulai Nikoletta polgármester

 

1

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Engedjék meg, hogy megosszak egy örömhírt Önökkel!
A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. felhívásra 2019. júniusban benyújtott, TOP1.4.1-19-GM1-2019-00022 azonosítószámú támogatási kérelmünk 80.000.000,-Ft összegű támogatást nyert. Ebből a bölcsőde 3. csoportja valósulhatott meg.
Köszönetet mondok Horváth Gábor polgármester úrnak a pályázat benyújtásáért és Németh Zoltánnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének, aki a pályázattal kapcsolatos többszöri utánajárásom és megkereséseim során folyamatosan a támogatásáról biztosított.

Pulai Nikoletta
polgármester

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A múlt héten lezajlott községünkben a COVID-19 szűrési program. A saját köszönetem mellett tolmácsolom a Semmelweis Egyetem munkatársainak a köszönetét is, hogy az érintettek ilyen szép számmal és fegyelmezetten vettek részt a szűrésen. Tudomásom szerint minden érintett eredménye negatív lett.

Külön öröm és büszkeség volt számomra, hogy jelenlévő orvosok kiemelték a község lakóinak fegyelmezettségét, a maszkhasználatot és, hogy nem láttak közterületen csoportosulást, a lakók megvalósítják a megfelelő távolságtartást is.

Jó egészséget kívánok mindenkinek! Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta
polgármester

Kedves Szülők!

A Kormány 152/2020. (IV. 27.) rendelete alapján ügyeletet kell biztosítani az óvodákban, bölcsődékben, így a Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődében is, 2020. április 30-tól. Az ügyeletet maximum 5 fős csoportokban kell megszervezni, a nyitva tartási időben.
A szülőnek írásban kell nyilatkozni arról, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben, ezt a nyilatkozatát 5 munkanaponkét újra meg kell erősítenie.
Aki igénybe szeretné venni az ügyeletet, legyen szíves egy munkanappal előbb, legkésőbb 9 óráig jelezni a következő elérhetőségek valamelyikén:
Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető: 20/340-4064
e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A következő napi lemondásokat is délelőtt 9 óráig tehetik meg.
Az étkezést az ügyelet alatt változatlan térítési díjakkal biztosítjuk.

Kérem Önöket, hogy csak valóban indokolt esetben vegyék igénybe az ügyeletet! Gyermekeink biztonsága mindennél előbbre való. Az intézmény minden eszközzel igyekezni fog a továbbiakban is megakadályozni az esetleges vírusfertőzést, de amint mindannyian tudjuk, 100 %-os biztonság nincs.
Viszont a munkahely megőrzése is fontos, tehát, abban az esetben, ha a szülő nem tudja másképp megoldani gyermeke felügyeletét, szeretettel várjuk intézményünkben.

Pulai Nikoletta
polgármester

Kedves Győrzámolyiak!

Szeretettel nyújtjuk át Önöknek községünk első KÖNYVES HÁZÁT! Vigyázzunk rá, használjuk minél többet! Bíztatok mindenkit éljen a lehetőséggel! Köszönöm a munkáját, könyvadományát azoknak, akik hozzájárultak Könyves Házunk megvalósításához! Mert olvasni jó!

Pulai Nikoletta polgármester

 

94889176 232774814717244 4729486800874110976 n

 

UTCAI KÖNYVTÁR page0001

Győrzámoly Község Önkormányzata 1 fő közművelődési referenst keres.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A település közművelődési feladatainak teljes körű ellátása Gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, idősekkel való kapcsolattartás, helyi rendezvények, programok, foglalkozások szervezése, lebonyolítása, pályázatok elkészítésében és lebonyolításában való közreműködés, adatszolgáltatások végzése, adminisztrációs és ügyeleti feladatok elvégzése. Faluújság és honlap szerkesztése. Késő délutáni, és esti és esetenként hétvégén történő munkavégzés.

Pályázati feltételek:

-        magyar állampolgárság,

-        cselekvőképesség,

-        büntetlen előélet,

-        legalább középiskolai végzettség, /művelődésszervező, közművelődési szakember, rendezvényszervező/,

-        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-        felhasználói szintű internetes alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

            - ECDL vizsga,

- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

- Felsőfokú képesítés, /művelődésszervező, közművelődési szakember, kulturális menedzser/,

- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlat,

-        angol nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák:

•          kommunikációs készség,

•          szervezési készség,

•          írásbeli- és szóbeli kifejező készség,

•          kreativitás,

•          problémamegoldó- és konfliktuskezelő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, melyben ismertetni kell a munkakörrel kapcsolatos elképzeléseket és meg kell jelölni a fizetési igényt. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás, végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik és a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen bírálja el, vagy zárt ülés tartását kéri. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a délutáni-esti, esetenként a hétvégi munkavégzést.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulai Nikoletta polgármester nyújt, a 96/352-122 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-    Postai úton a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).      

-     Személyesen a Polgármesteri Hivatalban dr. Torma Viktória jegyzőnél (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

- E-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Az e-mail üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kívánt pozíciót.

A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Győrzámoly Község Önkormányzata 1 fő takarítót keres, napi 8 órás munkaidőben.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az új egészségház és a Községháza emeleti helyiségeinek takarítása, tisztán tartása. Közreműködés parkosítási, zöldterület gondozási feladatokban. Esetenként helyettesítés további, takarítást igénylő helyiségekben.

Pályázati feltételek:

-        magyar állampolgárság,

-        cselekvőképesség,

-        büntetlen előélet,

-        8 általános végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

     Részletes fényképes szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás, végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik és a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános ülésen bírálja el, vagy zárt ülés tartását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pulai Nikoletta polgármester nyújt, a 96/352-122 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-    Postai úton a pályázatnak a Győrzámoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).      

-     Személyesen a Polgármesteri Hivatalban dr. Torma Viktória jegyzőnél (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

- E-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Az e-mail üzenet tárgyában kérjük megjelölni a betölteni kívánt pozíciót.

A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Sokadszor és valószínűleg nem utoljára beszélünk a szemétkérdésről. Az új képviselő-testület és jómagam a megválasztás óta kiemelt kérdésként kezeli a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos problémákat. Ajánlom figyelmükbe a honlapunkon lévő jegyzőkönyveket, aminek nagy része foglalkozik a témával. Igyekszünk megoldást találni, de sajnos mindenhol falakba ütközünk. A GYHG Nonprofit Kft. a fejlesztési stratégiájában továbbra is a háztól való szelektív hulladékszállítást preferálja, de ennek megvalósításában csúszás várható. Több alkalommal kerestük őket a hulladékudvar nyitva tartásának, ürítésének kérdésében is, de mindig azt a választ kaptuk, hogy nincs kapacitás.
Mint ismeretes, a lakosság kérésére áthelyezésre került a szelektív hulladékgyűjtő a Majori útra. Igyekeztünk megfelelő feltételeket teremteni. Az önkormányzat elkészítette a kerítést és kamera is felkerült. Azonban sok esetben én is azt tapasztalom, hogy ennek sincs visszatartó ereje. A kamerákat e rövid idő alatt is többször elforgatták, hogy ne tudja ellátni a funkcióját. Az adatok alapján már több figyelmeztetést kiküldtünk és a rendszeresen szemetelők bírságra számíthatnak.
Szomorúan tapasztaljuk, hogy a buszmegállók szemetesei rendszeresen megtelnek háztartási hulladékkal és ez történik a templom udvarán elhelyezett új szemetessel is. Egyre több szemetet találunk a határi utak mentén, annak ellenére, hogy többen igyekeznek fenntartani a rendet.
Nagyon várjuk a két új szelektív sziget kiépítését (amire azt az ígéretet kaptam, hogy négy hónapon belül várhatóak a konténerek), de biztos vagyok benne, hogy ezek is újabb problémákat fognak okozni. Nem vigasztal az sem, hogy máshol - beleértve Győrt is - hasonló a helyzet. Sokukkal együtt én is azt szeretném, hogy a mi községünk kivétel legyen. Viszont ehhez az kellene, hogy mindenki fegyelmezett legyen a szelektív hulladékgyűjtésben, betartsák a szabályokat. Igen, tudom, hogy ez több kört jelent és sokan kénytelenek „sétáltatni” a szemetet. Hálás szívvel köszönöm azoknak, akik a szívükön viselik és komolyan veszik a szemétkérdést!
Szívesen fogadok minden építő jellegű, segítő megoldást, forduljanak hozzám bizalommal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Tegyünk meg mindent közösen azért, hogy Győrzámolyon a szemétkérdés, ne legyen „szemét” kérdés!

Pulai Nikoletta polgármester

 

ne szemetelj

Értesítjük Önöket, hogy a véleményezési szakaszban lévő településrendezési terv módosítás (Msz.: 20009) tárgyában tájékoztatást tartunk 2020. április 28-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatalban. 

Az ismertetésre kerülő tervanyag az alábbi linken olvasható:

http://www.gyorzamoly.hu/index.php/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

Kedves Győrzámolyiak!

Továbbra is közös cél, hogy községünk rendezett, szép és virágos legyen. Viszont a jelenleg kialakult helyzet nagyon megnehezíti ennek megvalósítását, kivitelezését. Szükségünk van segítségre! Az Önök segítségére!

Elindítom a Fogadj „örökbe” egy közterületet Győrzámolyon! – című projektet. Örökbe fogadó lehet egy személy, de egy kisebb csoport is. Az örökbefogadás után, az örökbefogadó vállalja a terület gondozását, kezelését. A helyszínen egy táblát helyezünk el az örökbefogadó nevével, ezzel is megköszönve a munkáját.

Az örökbefogadás menete:
- a közterület kiválasztása,
- az űrlap kitöltése és elküldése a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre,
- majd egyeztető séta és megbeszélés következik a helyszínen és végül
- az „örökbefogadási” oklevél átadása.

Az örökbefogadók nevét a helyszínnel együtt feltüntetjük községünk honlapján is.
Segítsen abba, hogy ha kinézünk az ablakon, vagy, ha végig megyünk a község utcáin rendezett, gondozott kép fogadjon bennünket!
Számítok az együttműködésükre! Legyen Ön is örökbefogadó! Támogassa községünket!

További részletek önkormányzatunk Facebook oldalán olvashatók, az örökbefogadási adatlapot pedig a letölthető nyomtatványok között megtalálják.

Győrzámoly, 2020. 04. 17.

Pulai Nikoletta
polgármester

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Hálás szívvel köszönöm a húsvéti hétvégén tanúsított példás magatartásukat! Köszönöm, hogy megértik a helyzet komolyságát és hogy nem vesztették el türelmüket, akkor sem mikor azt látjuk, hogy a veszélyhelyzet vége még nincs belátható közelségben. A kialakult helyzet továbbra is nagy fegyelmet követel meg tőlünk. Az előttünk álló hétvégére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az elmúltra. Kérek mindenkit, hogy továbbra is ilyen fegyelmezetten tartsák be a védelmi intézkedéseket!
A lakossághoz közel egy hónapja eljuttatott maszkok már bizonyára elhasználódtak, ezért hétfői napon (április 20-án) – köszönhetően a varrónőknek – ismét lehetőség lesz maszkok beszerzésére, amik az önkormányzat kerítésére lesznek kiakasztva.
Továbbra is gondoskodunk azokról, akiknek szükségük van segítségre! Forduljanak hozzám bizalommal!
Számítok az együttműködésükre! Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra! Együtt sikerülni fog!
Szép hétvégét kívánok mindenkinek!

Győrzámoly, 2020. 04. 17.

Pulai Nikoletta
polgármester

 

maradjotthon feher 2

 

 

Még mindig keressük új védőnőnket Győrzámolyra, a második védőnői körzetbe.

Az álláshirdetés az alábbi linken érhető el:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ua7d0us5e1

Tisztelt Lakótársaim! Kedves Győrzámolyiak!

A mai nap (2020. április 10.) tapasztalatai, illetve a Győrben meghozott polgármesteri intézkedés miatt, szükségessé vált a további szigorítás. A meghozott rendelet célja, hogy községünk lakóit a lehető legnagyobb mértékben megvédjük és biztonságba tudjuk. Kérek mindenkit, hogy mutassunk példát, tartsuk be a szabályokat és maradjunk otthon!

A rendelet szövege:

Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesterének

7/2020. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

a húsvéti ünnepek idejére vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Győrzámoly Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Jelen rendelet hatálya Győrzámoly Község közigazgatási területére terjed ki.

2. § Tilos tartózkodni a község játszóterein, a sportpályán és a közterületeken.

3. § Tilos tartózkodni valamennyi folyó, patak és állóvíz medre mellett közvetlenül található gyalogos vagy jármű forgalom számára kiépített úton. A tartózkodási tilalom ezeken a területeken nem vonatkozik a győrzámolyi lakosok horgászati tevékenység érdekében a parthoz való közlekedésére és annak befejezését követően a parttól való távozására, továbbá ezeken a területeken a győrzámolyi lakosok gyalogos és a kerékpáros közlekedésére, a magasabb szintű jogszabályban foglalt előírások betartásával. Más települések lakói számára tilos ezen tevékenységek gyakorlása.

4. § Tilos a húsvéti ünnephez kapcsolódó hagyomány, a locsolkodás megtartása, a nem egy háztartásban élő rokonok, barátok meglátogatása.

5. § Jelen rendelet 2020. április 10. napján 14 órakor lép hatályba és 2020. április 14-én 0 órakor hatályát veszti.

Győrzámoly, 2020. április 10.

                                                                       Pulai Nikoletta                                                 dr. Torma Viktória
                                                                       polgármester                                                             jegyző

Záradék
A rendelet kihirdetve:
Győrzámoly, 2020. április 10.; 13.00 óra

                                                                                                                                               dr. Torma Viktória
                                                                                                                                                        jegyző

 
húsvéti rendelet
 

Tisztelt Lakótársaim! Kedves Győrzámolyiak! (2020. április 9.)

A mai miniszterelnöki bejelentés lehetőséget ad a polgármestereknek, hogy tovább szigorítsák a kijárási korlátozást. Az elmúlt napokban tapasztalható volt községünkben is, hogy egyre többen tartózkodnak a közterületeken, egyre nagyobb volt a „nyüzsgés”.
Nagyon fontos, hogy a következő négy napban valóban maradjunk otthon! Az ünnep lehetőséget ad azoknak is az otthonmaradásra, akik eddig dolgoztak. Természetesen vannak olyanok is, akik ezt most sem engedhetik meg maguknak, mivel munkájuk nélkülözhetetlen a közösség számára.

Tudom, hogy nehéz az ünnepi készülődés, nehéz lesz az ünneplés, azok nélkül, akikkel együtt szoktuk tölteni ezeket a napokat. Tudom, hogy hiányérzetünket nem elégíti ki az interneten, telefonon lopott idő, amit egymásnak tudunk adni. Tudom, hogy a jó idő csábít, kirándulásra, kerékpározásra, görkorcsolyázásra stb.!
DE!
Tartsuk szem előtt a közös célt! Ami nem más, mint saját és mások egészségének a megőrzése, megvédése. A lezárt közösségi terek továbbra is zárva tartanak (beleértve a játszótereket és a focipályákat is). Továbbra is kérem, hogy éljünk saját udvarunk adta lehetőségekkel! Nagyon felélénkült a Duna-part és a határ forgalma is. Naponta tapasztalom, hogy az ott sétálók (tisztelet a kivételnek) nem tartják be a legfontosabb szabályokat, azaz egymástól a minimum 1,5 méteres távolságot és azt, hogy tilos a csoportosulás.

Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy ebben a négy napban, tartózkodjon otthon!Szükség esetén a polgárőrség bevonásával ellenőrzéseket folytatunk és ha nem tartják be a szabályokat, írásos figyelmeztetésre, bírságolásra kerülhet sor!
Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy nem tartózkodnak otthon és a szabályokat folyamatosan megszegik, kijárási tilalom bevezetésére is sor kerülhet hétfőig!

Bízom az itt élőkben! Tudom, hogy képesek megérteni a helyzet komolyságát és képesek az együttműködésre! Hiszek abban, hogy közösen képesek leszünk megvívni a harcot ezzel a láthatatlan ellenséggel!
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, hogy szép közös jövőben legyen részünk!
Áldott ünnepet!

Pulai Nikoletta
polgármester

 

maradj otthon2

Kedves Győrzámolyiak! Szeretettel osztom meg Önökkel Kozma Imre atya elgondolkodtató üzenetét!

Tisztelt Pulai Nikoletta polgármester asszony!

Húsvéti üzenet

Gondban az Isten miattunk

Az idei nagyböjtben világjárvány formájában, láthatatlan erők jelentek meg, a látható világban.
Nem tudjuk, hogy a reménység több- e szívünkben, vagy a kétségbeesés?
Kezünkben néhány „elrongyolódott”, „összegyűrt” szó, Isten nagyszerű valósága helyett.

Az a kicsi vírushordozó lény, valószínű tudta, hogy itt az idő az emberiség figyelmeztetésére. Az elvilágiasodott gondolkodás Isten helyébe az egyént ültette, a korlátok nélküli szabadság emberét, aki a rendet, a fegyelmet felszámolta, a másik ember tiszteletét kiirtotta, a mának él, az önmegvalósítás abszurd formáit támogatja, a hitet kigúnyolja, a keresztényeket üldözi, s a közösség helyébe a tömeget ültette.

A minap egy bölcs ember hallatta hangját: A vírus átmenetileg visszahozta a rendet.
Újra meg kell tanulnunk a normális, a társadalmi viselkedés rendjét, egymás tiszteletét és megbecsülését, amelyben meghatározó a nemzet és a család, amely védelmet és biztonságot nyújt egyéni életünk kiteljesedéséhez.
A rend betartása a hívőknek lesz könnyebb, akik nem hagyták el Istent. Akik a teljes szabadságot választották, mindennapjaikban is küzdenek a tisztességért, a megbecsülésért, a valódi értékek megtartásáért, a lelki gazdagságért.

A vírus fertőzésveszélyt jelez, érintkezést tilt, embereket választ el egymástól, közben együttérzésre bíztat, szoros együttműködésre késztet, érintkezés nélküli szeretetre szólít fel mindazokkal, akiktől elszakít.
A vírus felébresztette a nemzetek választott vezetőinek lelkiismeretét is, akik felelősek a nemzet-családot egybeölelő országhatárokért, s az őket bizalmukkal megajándékozó népükért, valamint a nemzetek közötti szolidaritás fenntartásáért.
Az orvostudomány fejlettségének mai fokán is, a világjárvánnyal vívott harcunkban a legtöbbet a kiszolgáltatottságunk kerül szóba, ami a lelkünkre utal.
Egyébként ez a felismerés jelenik meg a holisztikus gyógyításban, és a Betegápoló Irgalmasrend gyógyító kultúrájában is.

Elgondolkodtató, hogy Európában a koronavírussal folytatott küzdelmünk során fel sem merült a keresztény válasz, amely egyedülálló eleme a keresztény Európa örökségének, miközben Európa és a magyarság története nem is érthető, a fertőzések nyomán kialakult járványok, és a megoldást kereső válaszok ismerete nélkül.

Emiatt bátorkodom a keresztény választ előtérbe helyezni.
Az egészség a lélek Istennel való harmonikus kapcsolatát jelenti. Ezért a krisztus-hívők számára az egészség nem önmagában érték, hanem azáltal érték, hogy az életnek azt a teljességét (egész-ségét) érthetjük alatta, amelynek megszerzése és megtartása elsősorban nem orvosoktól függ. Így lehetséges az, hogy az egészséges lélek ép és erős maradhat akkor is, ha a test beteg.

A betegség a lelki-erkölcsi rend megbomlásának külső jele.

A gyógyításban a testi gyógyulás csak másodlagos. A valódi gyógyulás az, amikor helyreáll a rend, ember és Isten kapcsolata.
A rendteremtést, az emberi testet öltött Isten Fia, a Megváltó vette magára, aki betegségeinket viselte, akire fájdalmaink nehezedtek, akinek sebei szereztek gyógyulást. Ő állította helyre az emberiség lelki-testi egészségét, egészséges kapcsolatát Istennel.

Ez a tanítás határozza meg az európai kultúrát és civilizációt már kétezer éve, s ez jelent igazodási pontot ezeregyszáz éve Magyarországnak is. Mondhatjuk: A gyógyítás a kétezer éves egyház öröksége.

A világjárvány egyik napról a másikra megváltoztatta életünket. A bezártság is szolgálhatja lelkünk gyógyulását, ha felfedezzük a kereszténység engesztelő gyakorlatait, a bűnbánatot, a böjtöt, az önmegtartóztatást, az imádságot.
Ami rajtunk múlik, azt megtenni kötelesség, ami nem, azt imádkozva bízzuk Isten kezére.
Örvendetes, hogy sokat teszünk testünk egészségéért, de mi lesz a lelkünkkel?
Orandum est, ut sit mens sana, in corpore sano! (Juvenalis) Imádkozni kell azért, hogy ép legyen a lelkünk, ép testünkben!

2020 Húsvétján
Kérem Istent, hogy a feltámadásba vetett hitünk hozza vissza a Lelket Európába.

 

Kozma Imre

 

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban dr. Bán Barbara háziorvos ajánlását olvashatják veszélyhelyzet idejére:

Az első és legfontosabb, hogy vegyük komolyan a jelenlegi helyzetet.
A legbiztosabb módszer magunk, családtagjaink és mások védelme szempontjából, ha nem megyünk sehová, ha otthon tudunk maradni, ezzel pedig nem találkozunk senkivel! Ez minden korosztály számára egyaránt megszívlelendő!
Próbáljuk minimalizálni a kimozdulások számát, a bevásárlást! Nem muszáj minden nap friss pékáruért boltba szaladni!
Ha kimozdulunk, akkor az legyen az alapszabály, hogy bárki, akivel találkozunk, bármi, amit megfogunk, illetve amit kívülről otthonunkba beviszünk, potenciálisan fertőzőnek tekintendő!

Segítség bevásárláshoz:
Minél ritkábban járjunk boltba, lehetőleg hetente egy vagy két alkalommal.
1. Előre írjunk listát (lehetőleg papírra, hogy telefont ne kelljen elővenni). Próbáljunk előre csomagolt dolgokat választani.
2. Egy boltot válasszunk, ott szerezzünk be mindent!
3. Lehetőleg maszkban, illetve kesztyűben menjünk be a boltba! (Bevásárlókocsi különösen góc lehet!) A textil maszk és akár textil kesztyű is jó, természetesen használat után magas hőfokon mosni kell!
4. Ha lehetséges kártyával fizessünk, ha van rá mód önkiszolgáló kasszát válasszunk!
5. A megvásárolt árut textil szatyorba tegyük, amit szintén tudunk majd mosni. A másik lehetőség olyan táska, amit szappanos vízzel otthon át tudunk mosni. A nejlon szatyor jelen esetben nem ajánlott, felületén sokáig megmaradhat a vírus.
6. A megvásárolt árut otthon langyos szappanos vízben ajánlom átmosni egy olyan helyen, amit utána fertőtlenítünk. Erről ugyan megoszlanak a vélemények, de szerintem, abból baj nem lehet, ha óvatosak vagyunk és ezt megtesszük. A másik lehetőség, ha nem akarunk ezzel bajlódni, hogy jó előre vásárolunk és a megvásárolt dolgokat 1-2 hétig kamrában, garázsban, pincében hagyjuk, csak utána nyúlunk hozzá.
7. Lehetőleg süssük, főzzük, pirítsuk (hőkezeljük) az alapanyagot, azután fogyasszuk! Gyümölcsöt természetesen mosás után ajánlom meghámozni.
Ha időseknek intézzük a bevásárlást hasonlóan járjunk el, azzal kiegészítve, hogy az átadást is kontaktusmentessé célszerű tenni!

Segítség hazaérkezéshez: lehet, hogy túlzónak tűnik, de Hong Kong városában ez (volt) az ajánlás.
1. Mielőtt elindulunk, az ajtó mellé helyezünk lavórban, vödörben hypos/ domestosos vizet. Fontos, hogy gyerekek ne tudjanak hozzáférni, illetve állat se tudjon beleinni! (fedjük le!) Hazaérkezéskor ezzel átmossuk a babakocsit, babahordozót kívülről (először textil rész, utána kerekek is!!) Ezután vihetjük majd be a lakásba.
2. Cipőket ajtón kívül levesszük! Két lehetőség van:
- cipőket kint hagyjuk
- előre elkészítünk a bejárathoz egy cipőstálcán hypos vagy domestosos vízzel átitatott rossz konyharuhát. Ebbe tesszük bele a cipőket úgy, hogy alulról és felülről is takarva legyenek. Ennek gőzében álljon a következő használatig, illetve legalább 1 órát.
3. Előszobában egy másik, ugyanilyen tálcát készítünk előre a következő tárgyaknak: kocsikulcs, lakáskulcs, pénztárca. Ezeket a dolgokat ide helyezzük, szintén úgy, hogy a fertőtlenítős anyag alulról és felülről is takarja! Ebben álljon legalább 1 órát! Figyelem: a telefon is fertőtlenítést igényel, ha visszük magunkkal!
4. Előszobába kikészített szemeteszsákba helyezzük levetett ruháinkat!
5. Következő lépés a fürdőszoba, alaposan lezuhanyozunk, hajat is mosunk, főleg, ha nem volt rajtunk sapka! Otthoni ruhát veszünk, lehetőleg olyat, amiben nem járunk utcán!
6. Levetett ruhákat a zsákban a mosógéphez visszük, magas hőfokon mossuk! (Így már tiszta kézzel állítjuk be a gépet.)
7. Használt kilincseket fertőtlenítjük, előszobát felmossuk!

Kedves Győrzámolyiak!

Hiszem, hogy sok kicsi sokra megy! Abból a célból hoztuk létre ezt a csoportot, hogy mindenkit arra biztassunk, legyen otthon egy kis konyhakertje. Gazdaságunk hatalmas pofont kapott a járványtól, hosszú idő lesz, mire ki fogja heverni. Amit otthon megtermelünk, az a miénk, befektetett energiánk többszörösen megtérül. A csoport célja, hogy minél több információt szolgáltasson. Bátran tegyétek fel kérdéseiteket, igyekszünk rá szakemberrel konzultálva válaszolni, de számítunk a tudásotokra, tapasztalataitokra is, ezeket ezen a fórumon megoszthatjuk egymással. Örömmel vesszük a fényképeket a munkátokról, a cseperedő növényekről és majd a betakarításról is. Később pedig lehetőség lesz a csoporton belül virtuális piacra is.

Szeretettel bíztatok mindenkit! Együtt, egymásért!

Pulai Nikoletta polgármester

 

kertészet

Allo banner

Deutsch

KTC Tennis Club

logo2 feher

FitFight

liza fit fight FB