Get Adobe Flash player

adventi gyertyagyujtas

Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 27-én 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melynek keretében beszámol az elmúlt időszakról, az elvégzett munkáról és a megvalósított beruházásokról, valamint a jövőben tervezett feladatokról, elképzelésekről.

Helyszín: Általános Iskola emeleti nagyterme (Győrzámoly, Iskola u. 1.)

Községünk minden lakosát tisztelettel meghívjuk és várjuk!

idősek napja s

November 2-tól a győrzámolyi hulladékudvar a téli nyitvatartási rend szerint üzemel:

Kedd: 8.00-16.00

Szombat: 12.30-16.00

Bursa Hungarica 2016.

A felsőoktatási hallgató, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára idén is lehetőség nyílik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat benyújtására.

Regisztrálni és a pályázatot kitölteni az eper.hu rendszerben lehet. A kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2015. november 9-ig lehet benyújtani a Győrzámoly Község Önkormányzatához. (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)

Kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde intézmény állást kínál szakképzett szakács és gyermekétkeztetési adminisztrátor részére.

Az álláshirdetések a www.kozigallas.gov.hu oldalon olvashatók 2015. október 5-től. Bővebb tájékoztatást Bognárné Koteczki Ibolya intézményvezető nyújt a +3620/340-4064 telefonszámon.

A GYHG Nonprofit Kft. a győrzámolyi és dunaszegi hulladékudvarokba keres hulladékudvar felügyelőt.
A munkakör betöltéséhez szakmunkás-, vagy középfokú végzettség és némi számítógépes ismeret szükséges. Munkaidő heti 20 óra, bérezés megállapodás szerint. Erzsébet utalvány 8.000,Ft, a próbaidő letöltése után Cafetéria juttatás is van.
Közös érdekünk, hogy helyi/környékbeli lakos töltse be a munkakört! 
Érdeklődni: Horváth Tibornál lehet a +36/20/ 299 78 53  telefonszámon.

Hétfő óta községünkben két férfi járja a házakat és szén-monoxid érzékelőket kínálnak eladásra, illetve azokra előleget vesznek fel. 

Több esetben is arra hivatkoztak, hogy az önkormányzat/polgármesteri hivatal megbízásából járnak el és különféle igazolványokat/tanúsítványokat mutattak fel.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk nem adott erre a feladatra senkinek sem megbízást, ezért legyenek nagyon körültekintőek, hogy kit és milyen célból engednek be otthonukba és mire fizetnek ki több tízezer forintot.

Kérjük, hogy a környezetükben élő idős emberek figyelmét is hívják fel erre, mert ők még könnyebben válhatnak csalók áldozatává!  

 

A Magyar Vöröskereszt 2015. szeptember 28. napján (hétfőn) 16.00-19.00 óra között véradást szervez községünkben az új óvoda épületében (Szent István u. 6.).

veradas 2

Községünkben a KÉTÜSZ Pannon Kft. a kémények ellenőrzését és tisztítását 2015. szeptember 14-től október 30-ig végzi.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a munka elvégzése érdekében az érintett helyiségekbe való bejutást szíveskedjenek biztosítani.

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti lakossági ügyfeleit, hogy a bio gyűjtőedények mosását községünkben 2015. október 3-án végzi.

Kérjük ezen a napon a gyűjtőedények kihelyezését.

zamoly viz 02

Községünk honlapján, a településrendezési terv menüpontban tájékozódhatnak a településfejlesztési koncepció és a rendezési terv felülvizsgálat aktuális helyzetéről:

http://www.gyorzamoly.hu/index.php/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv

Magyarország Kormánya elrendelte Magyarország területén történő csípőszúnyog gyérítést, melynek koordinálásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg, aki a szervezésre és lebonyolításra a SZEMP Air Konzorciumot, mint kivitelezőt és a Pannon-Bio-Kalibra Konzorciumot, mint szakértőt választották ki.

A gyérítés földi és légi biológiai módszerekkel valamint földi és légi kémiai módszerekkel a szakértők által meghatározott területeken kell elvégezni. A biológiai gyérítés nem igényel különösebb bejelentést. Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípőszúnyog lárvákat pusztítja el, a szer a környezetre nincs káros hatással. A légi kémiai kezelés során CORATRIN, AQUA K-OTHRIN, illetve MOSQUITOX 1 ULV Forte készítmények kerülnek felhasználásra. A készítmény kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes és a környezetet sem károsítja.

Győrzámolyon a légi kémiai védekezés 2015. 06. 26-án a napnyugtát megelőző időszakban lesz, rossz idő esetén tartaléknapok: 2015. 06. 27. - 28.

A földi kémiai védekezés 2015. 06. 24-én a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre, rossz idő esetén tartaléknapok: 2015. 06. 25. - 26.

A légi kémiai irtások az esti napnyugtát megelőző időszakban, míg a földi kémiai irtások a napnyugta utáni időszakban történnek. 

Felhívjuk a szúnyoggyérítés fenti időpontjaira a méhészeink figyelmét! 

Felhasználásra kerülő vegyszer légi irtás esetén: CORATRIN, Mosquitox 1 ULV Forte, Aqua K-Othrin ULV, földi irtás esetén: CORATRIN.

Felvételi eljárásrend a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára a 2015/2016. tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2015. április 16. (csütörtök)     8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek)        8.00-18.00 óra között
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát, mely tartalmazza a gyermek oktatási azonosítószámát
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:
>      óvodai szakvélemény,
>      nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
>      sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk. 91. §)

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

Győrzámoly Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2015. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2015/2016. nevelési év során betölti a 3. életévét  (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodában:

a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja: 2015. április 21-én (kedd) 8-17 óra és 22-én (szerda) 8-13 óra

A beíratás helye: Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde 9172 Győrzámoly Szent István u. 11.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-        a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

-        a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-        a gyermek nevére kiállított TAJ kártya

-        a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy községünk rendezési tervének átfogó felülvizsgálata folyamatban van.

A rendezési terv módosítással kapcsolatos aktuális információkat a http://www.gyorzamoly.hu/index.php/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv linken érhetik el, melyet az eljárás egyes szakaszainak függvényében frissítünk.

Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy megújult a Községháza emeletén lévő könyvtárunk. 
100 0634

Könyvújdonságokat, folyóiratokat már ilyen kényelmes, nyugodt körülmények között olvashatnak.

  

Már egészen kicsi korban meg lehet szerettetni a könyveket és olvasó emberré lehet nevelni a gyermeket. Könyvtárunkban kialakított gyereksarokban színes és érdekes könyvek várják a legkisebbeket.

9 új társasjátékunk is van, várjuk a játszani szerető gyerekeket!

100 0633

100 0629

Mert olvasni jó! Jöjjenek minél többen! Várja Önöket Kovács Antalné Lívi könyvtáros, hétfő, kedd és szerda esténként 15.00 és 19.00 óra között. 

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a győrzámolyi hulladékudvar a téli nyitvatartási rend szerint üzemel:

Kedd: 8.00-16.00

Szombat: 12.30-16.00

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk a 2014. évben sikeresen pályázott a település közvilágításának korszerűsítésére. Az elnyert támogatási összeg 52.681.950,-Ft, amiből a teljes közvilágítás megújul. A pályázat 100%-os támogatású, önerőt nem igényel.

A korszerűsítés várhatóan ez év tavaszán megtörténik.

Győrzámoly Község Önkormányzata

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Győrzámolyon 2015. február 1.  napjától a falugazdász Enzsöly Dezső, akit keddenként 8.30-10.00 óráig kereshetnek fel a Községháza emeletén lévő irodában.

Telefonos elérhetősége: +3630/743-3144 

Győrzámoly térképe

Deutsch

KTC Tennis Club

logo2 feher

Kangoo fitness

kangoo002

Zumba Fitness

zumba flyer 002